Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Dịch vụ
SP/ DV chính:
Đại lý vận tải, Hải Quan
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn quốc, quốc tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Tel: 0908.065.527
DỊCH VỤ VẬN TẢI

DỊCH VỤ GIAO NHẬN

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Giám Đốc - 0908.065.527

DỊCH VỤ HẢI QUAN

Dịch vụ hải quan
Dịch vụ hải quan
Dịch vụ hải quan
Dịch vụ hải quan
Dịch vụ hải quan
Dịch vụ hải quan

DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Chuyển phát nhanh hẹn giờ
Chuyển phát nhanh hẹn giờ
Chuyển phát nhanh hỏa tốc
Chuyển phát nhanh hỏa tốc
Chuyển phát nhanh
Chuyển phát nhanh
Giao nhận vận chuyển
Giao nhận vận chuyển
Giao nhận vận chuyển
Giao nhận vận chuyển
Giao nhận vận chuyển
Giao nhận vận chuyển

DỊCH VỤ VẬN TẢI

Vận tải biển
Vận tải biển
Vận tải đường không
Vận tải đường không
Vận tải đường sắt
Vận tải đường sắt
Vận tải đường bộ
Vận tải đường bộ
Vận tải đa phương thức
Vận tải đa phương thức
Vận tải container
Vận tải container